مالزیایی ها بیشترین اعتماد را به پزشکان و کمترین اعتماد را به سیاستمداران دارند

پارس مدیا نیوز- یک نظرسنجی نشان داد که پزشکان به عنوان مورد اعتمادترین حرفه در مالزی – از معلمانی که در سال ۲۰۱۹ رتبه برتر را داشتند – پیشی گرفته اند ،و این در حالی است که مالزیایی ها کمترین اعتماد را به سیاستمداران دارند.

این نظرسنجی که با عنوان اعتماد به حرفه ها توسط تحلیلگران Ipsos به اشتراک گذاشته ََشده است نَان میدهد که پزشکان در صدر حرفه های مورد اعتماد هستند و ۶۸ درصد مالزیایی ها آنها را قابل اعتماد می دانند و پس از آنها معلمان (۶۵ درصد) و دانشمندان (۵۷ درصد) ، نیروهای مسلح (۵۲ درصد) و قضات (۴۹ درصد) قرار دارند

ایپسوس خاطرنشان کرد که جهان نیز بیشترین اعتماد را به پزشکان دارد.بر اساس نظرسنجی جهانی خود ، شرکت تحقیقات بین المللی بازار گفت ۶۴ درصد از مردم در سراسر جهان پزشکان را معتبرترین حرفه می دانند.

دانشمندان با ۶۱ درصد در رتبه دوم و معلمان با ۵۵ درصد در مقیاس جهانی در رتبه سوم قرار دارند.

وی گفت: “در حالی که کشور با کنترل همه گیری دست و پنجه نرم می کند ، همه اقشار جامعه مجبور هستند در روند بهبود نقش داشته باشند. اعتماد عنصر اصلی در تسهیل پاسخ گسترده است ، از این رو ااست که مردم عادی به حرفه های برجسته جامعه اعتماد دارند.

” به

لارس اریک لی ، مدیر بخش روابط عمومی Ipsos ، در بیانیه ای در مورد یافته های نظرسنجی که امروز منتشر شد ، گفت: “بیش از هر زمان دیگر مالزیایی ها با سیستم مراقبت های بهداشتی در تعامل بوده اند ، و این امر عاملی است که پزشکان از معلمان به عنوان معتمدترین حرفه پیشی گرفته اند ،

این نظرسنجی همچنین نشان داد که سیاستمداران کمترین حاشیه اعتماد را در بین مردم دارند و تنها ۱۹ درصد از مردم مالزی آنها را قابل اعتماد می دانند.

دومین و سومین حرفه های کمتر مورد اعتماد وزیران با ۲۴ درصد و کمی بالاتر از آنها ، مدیران تبلیغات ، با ۲۶ درصد هستند.

ایپسوس در این نظر سنجی دریافت که تصور مالزیایها از سیاستمدارانش خود حتی کمترین و غیر قابل اعتمادترین حرفه حتی نسبت به همتایان آنها در سراسر جهان باست و انها تنها دارای ۱۰ درصد اعتبارو قابل اعتماد هستند ، پس از آنها وزیران با ۱۴ درصد و مدیران تبلیغات با ۱۵ درصد.

“، سیاستمداران کمترین میزان اعتماد را دارند و این در سراسر جهان و همچنین در مالزی صادق است.

لی گفت: “مشابه متخصصان مراقبت های بهداشتی ، سیاستمداران و وزیران دولت در طول همه گیری همه جانبه چهره های نمایان و اَشَکاری بوده اند ، اما این نظرسنجی نََشان داد که از نظر اعتماد به حرفه از مزایای یکسانی در نزد مردم برخوردار نیستند .”

Check Also

جزیره مابول مالزی Mabul Island بهشت عکاسان و غواصان

پارس مدیا نیوز- جزیره مابول مالزی بهشت عکاسان و غواصان و در واقع یکی از …