Daily Archives: 14 نوامبر, 2020

راه کارهایی برای بهتر کردن قدرت آنتن دهی موبایل

ارتفاع محل قرار گیری موبایل را افزایش دهید  هر چه در ارتفاع بالاتری باشید، قدرت امواج موبایل بیشتر خواهد بود و موبایل شما می تواند بهتر آنتن دهی کند. فرض کنید در پایین یک تپه هستید و در این حالت با بالا رفتن از تپه می توانید افزایش قدرت آنتن …

Read More »