ساختار نظام تصمیم گیری دینی در مالزی

پارس مدیا نیوز- این روزها مردم مالزی اغاز ماه رمضان در فضای جدید و در دوره محدودیت های کرونایی با شرایط خاص جشن میگیرند . اعلام زمان اغاز ماه رمضان و عید فطر و اغاز شوال و نمونه تصمیم گیری های مذهبی دیگر در مالزی دارای ساختار خاصی است که برای آشنایی با شما در این مقاله به بررسی ساختار نظام تصمیم گیری دینی در مالزی خواهیم پرداخت

بالاترین مرجع تصمیم گیری دینی در مالزی پادشاه می باشد نخست وزیر به عنوان مسئول اجرایی کشور ابهامات و تصمیمات رو پس از فرایند اجرائی  و مشاوره از نهادهای مرتبط با نخست وزیر و پس تایید پادشاه اجرایی می نماید

پس زمینه کمیته فتوای شورای ملی برای امور مذهبی اسلام در مالزی( MKI)

 تاسیس کمیته فتوای شورای ملی مالزی در اوایل دهه ۱۹۷۰ در ماده ۱۱ از قوانین شورای ملی امور مذهبی اسلام در مالزی پیش بینی گردید .این کمیته مسئول  بحث و گفتگو در خصوص مسائل مذهبی در سطح ملی است که بعدا بخش JAKIM که زیر مجموعه دولت می باشد تشکیل شد که این کمیته در امور مربوط به امور  فتوا وفادار به جاکیم می باشد

پس از نشست کابینه وزیران در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، توافق شد که دبیرخانه کمیته فتوا MKI ارتقا  یافته و و بخشی  مستقل به نام JAKIM. نیز بر این اساس ایجاد شد .هدف از ایجاد  بخش به شرح زیر است:

 1. ایجاد یک سازمان با مدیریت مستقل و ارائه حکم در سطح ملی
 2. اطمینان از اجرای سیستماتیک و متمرکز  اجرای حکم
 3. ایجاد هماهنگی در امور حاکم بر کشور
 4. اطمینان از اجرای کامل حکم فتوا در تمام کشور بدون هیچ گونه محدودیت
 5. ایجاد یک مرکز تحقیق و یک منبع اطلاعات صالح برای فتوا .

وظایف این بخش شامل موارد زیر می باشد

 1. مشاوره به   دولت فدرال در امور مربوط به فتوا؛
 2. یک منبع مرجع در ارائه فتوا به عنوان یک راه حل تمام مشکلات مربوط به همان قوانین؛
 3. مطالعه و بررسی مسائل معاصر در زمینه های مختلف ایجاد شده   در جامعه
 4. دبیرخانه برای بحث و گفتگو و   نشست کمیته فتواو جلسات / کنفرانس   های مربوطه
 5. هماهنگی در تصمیم گیری در خصوص تمام فتواهای   صادر شده در سطح ملی
 6. اطمینان از درک و پیروی از تمام تصمیمات گرفته شده از جانب تمام احزاب
 7. توسعه یک روش و قانون موثر؛
 8. بهبود هماهنگی بین وزارت و مفتی ها در سراسر کشور
 9. انتشار تمام تصمیمات / قوانینی تصمیم گرفته شده به جامعه   از طریق سیستم های اطلاعاتی (IT)، چاپ و رسانه های الکترونیکی،
 10. تبدیل شدن به نقطه کانونی در سطح ملی و بین المللی است.

دبیرخانه

این بخش دبیرخانه به کمیته های زیر شد:

 1. کمیته فتوای شورای ملی امور مذهبی اسلامی؛
 2. شورای مفتیان مالزی
 3. کمیته هماهنگی مدیریت و توسعه فتوا  (JKPPF)

کمیته فتوای شورای ملی امور مذهب  اسلام در مالزی

کمیته فتوای شورای ملی امور مذهبی اسلامی در اوایل ۱۹۷۰ تاسیس شد که در ماده ۱۱ از قوانین شورای ملی امور مذهبی اسلام در مالزی (MKI) ارائه شده است در همین حال MKI، به ریاست نخست وزیر، و در سطح فدرال توسط شورای پادشاهان در سال ۱۹۶۸ تاسیس شد که در ۲۴ ژوئن  1970 به کمیته کنفرانس شورای فتوا تغییر نام داد

 • وظیفه کمیته فتوا

از وظایف کمیته فتوای که  توجه به ماده ۱۴ مقررات شورای  امور ملی مذهبی اسلامی مالزی در نظر گرفته شده است، تصمیم گیری و صدور فتوا در هر موضوع مرتبط با مسائل اسلامی و ارسال آن به شورای ملی امور مذهبی اسلام در مالزی (MKI)واست

 سپس شورای ملی امور مذهبی اسلام در مالزی (MKI) همراه با نظر خود ان را شورای شاهان مالی ارسال می نماید و شاهان نیز مرجع نهایی تصمیم گیری میباشند

 • اعضا  کمیته فتوای شورای ملی برای امور مذهبی اسلام در مالزی متشکل از:

الف. رئیس منصوب شده توسط شورای ملی رفاه اسلام مالزی (MKI)

ب. مفتی هر استان  شرکت یا یک شخص به نمایندگی ازدولت از امور مذهبی؛

ج. پنج محقق انتخاب و منصوب شده  توسط شورای  شاهان

د- چهار  عضو مسلمان حقوقدان  انتخاب و منصوب شده توسط شورای شاهان

با توجه به ماده ۱۳ شورای ملی امور مذهبی اسلامی که هر عضو به جز رئیس و مفتی باید

از نامزدها توصیه شده توسط نخست وزیر، برای یک دوره نه سه ساله انتخاب می شود در صورتی که عضو  واجد شرایط برای انتصاب مجدد باشد مجوز آن مجددا بای د از شورای شاهان گرفته شود .

 • روش تولید قانون  اسلامی توسط کمیته فتوا

روند  ایجاد قانون اسلامی توسط  کمیته در دو روش می باشد

الف – دستور العمل توسط  شورای شاهان

فرایند ایجاد  قانون اسلامیبربدین صورت است که  در تشخیص  شورای شاهان به کمیته فتوای شورای ملی در خصوص بررسی یک مشکل که در جامعه بوجود امده  دستور العملی صادر می شود و بر این اساس جلسه کمیته فتوا برگزار خواهد شد و هنگامی که در این جلسه قانونی مصوب می شود مطابق فرایند  از طریق شورای ملی برای امور مذهبی اسلامی مالزی. قانون به شورای شاهان ارسال شده و پس از تصویب به عنوان یک قانون توسط دولت اجرایی  می شود

ب. بدون  دستور العمل شورای شاهان

فرایند  دیگر تولید قانون اسلامی این است که از طریق استفاده از جامعه مسلمان یا احزاب خاص مسائل مختلف مطرح شده را مورد بررسی قرار گیرد،

در این روش مقاله یا نظر مطرح شده پس از  ارائه در  پنل شریعت یا عقیده مطابق با  موضوعات بر اساس طبقه بندی شده مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

بعد آن  مقاله با نتایج حاصل از  آن جاصل از نقد پنل شریعت در کمیته فتوای شورای ملی ارائه خواهد شدو در ادامه پروسه آن مطابق  معمول ادامه خواهد یافت  گاهی نیز در بعضی از مسائل شورای فتوا با سایر کشورهای اسلامی بحث و گفتگو می نماید و نتایج  شورای فتوا دولتها و کشورهای اسلامی دیگر را اصلاح یا قبول تصمیم  آن بدون اصلاح منعکس کرده و در نهایت به قانون تبدیل می نماید

 • اعضای کمیته فتوای شورای ملی امور مذهبی اسلام مالزی (MKI)

رئیس کمیته فتوا MKI

دبیر کمیته فتوا  MKI

مفتی استان پراک

مفتی استان سلانگور

مفتی استان جوهور

مفتی استان کداح

مفتی استان کداح

Mufti Wilayah Persekutuan

مفتی استان سمبیلان

مفتی استان پنانگ

مفتی استان ترنگانو

مفتی استان ملاکا

مفتی استان صباح

مفتی استان کلانتان

مفتی استان پرلیس

مفتی استان پهانگ

عضو منصوب شده توسط شورای شاهان

عضو منصوب شده توسط شورای شاهان

عضو منصوب شده توسط شورای شاهان

عضو منصوب شده توسط شورای شاهان

عضو منصوب شده توسط شورای شاهان

در ایالت نیز  زیر نظر جاکیم مراکز تصمیم گیری دینی است که هماکنون دو شورا مثلا در استان سلانگور با نامهای MAIS که این شورا که دارای قدمت بیشتر بوده و متشکل از شورای مفتی های ان استان یا ایالت می باشد که پس از تشکیل جاکیم و تاسیس شورای جدیدی به نام JAIS  نقش شورای سنتی کمرنگ تر شده و بیشتر نقش مشورتی دارد اما JAIS  دارای قدرت اجرائی و مورد حمایت دولت فدرال می باشد

JAIS  دارای زیر مجموعه های زیر می باشد

 1. پلیس مذهبی
 2. محکمه شرعی
 3. مرکز تحقیق و توسعه
 4. مدارس مذهبی ابتدائی راهنمایی و متوسطه
 5. کالج های مذهبی
 6. دانشگاههای مذهبی

وظیفه JAIS  اعطای مجوز و نظارت بر عملکرد این مجموعه ها می باشد

JAIS شورای مذهبی است که بیشتر متشکل از تحصیل کرده های دانشگاههای مذهبی میباشد اما MAIS متشکل از روحانیون سنتی می باشد که هم اکنون بر اساس سیاست دولت نقش کمرنگ تری در زمینه اجرایی دارند

شورای های مشابه MAIS  و JAIS  در استان سلانگور در استانهای دیگر نیز با نامهای مشابه همانند MAIP و JAIP در استان پرلیس و …. نیز وجود دارد که همین نقش و وظایف را در آن استانها دارا می باشند

ائمه جماعت مساجد را در گذشته مثلا در استان سلانگور MAIS   انتخاب مینمود اما هماکنون JAIS  انتخاب مینماید و حقوق و مزایای آنان توسط جاکیم پرداخت می شود

Check Also

پلیس مالزی از روی هزار دستگاه استخراج بیت کوین با غلتک رد شد

پارس مدیا نیوز- پلیس مالزی پس از کشف ۱۰۶۹ دستگاه استخراج بیت کوین با غلتک …