گنتینگ هایلند، تیومان و ملاکا از اول اکتبر آماده پذیرش مسافران سایر ایالتها خواهند بود

نانسی شکری وزیر گردشگری و فرهنگ مالزی : به دنبال موفقیت حباب سفر لنکاوی ،از اول اکتبر، گردشگری داخلی به سه مقصد – ملکا ، تیومان و ارتفاعات گنتینگ ،مجاز اعلام خواهد شد .

نانسی گفت پیشنهاد بازگشایی این سه مقصد در دومین نشست چهارجانبه وزیران مرتبط باکووید -۱۹ سه شنبه (۲۱ سپتامبر) مطرح شد و روز پنجشنبه به کمیته ویژه مدیریت همه گیری به ریاست نخست وزیر داتوک سری اسماعیل صبری یعقوب(نخست وزیر) ارائه می شود ( ۲۳ سپتامبر).

نانسی گفت که برنامه های آزمایشی وجود دارد که اجازه می دهد این سه مکان در ۱ اکتبر بازگشایی شوند و مقامات بیشتر به دنبال SOPs خواهند بود., ما به این سه مکان دو هفته فرصت دادیم تا آمادگی لازم را برای فعالیت مجدد خود داشته باشند.”

نانسی همچنین گفت که چندین SOP باید توسط مقامات مورد بررسی قرار گیرد.

او می افزاید: “به عنوان مثال ، آیا آزمایش سواب اجباری است؟همین امر در مورد لنکاوی نیز صدق می کند
نانسی همچنین گفت که پروژه آزمایشی حباب مسافرتی اخیر در لنکاوی موفقیت آمیز تلقی شده است.او گفت: “اجرای نمایش در لنکاوی به ما امید جدیدی داد تا سایر مقاصد را باز کنیم.”

او همچنین گفت که برنامه هایی برای بازگشایی مقاصد دیگر برای گردشگری داخلی و نه فقط جزایر وجود دارد.

Check Also

راه اندازی عملیات ساماندهی بازار توسط وزارت تجارت داخلی

پارس مدیا نیوز- وزارت تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان (KPDNHEP) برای نظارت بر افزایش …