کاهش قیمت سوخت در مالزی با آغاز ماه دسامبر

قیمت سوخت در مالزی

پارس مدیا نیوز- قیمت سوخت در مالزی با آغاز ماه دسامبر در این کشور کاهش یافت.

قیمت جدید بنزین معمولی در مالزی با آغاز ماه دسامبر در این کشور با کاهش ۱۰ سن به ۱٫۹۵ رینگیت رسید. این در حالی است که با شروع ماه دسامبر قیمت بنزین سوپر همچنان ۲٫۴۵ رینگیت در هر لیتر فروخته خواهد شد. قیمت گازوئیل نیز بدون تغییر نسبت به ماه گذشته ۱٫۹۰ رینگیت در هر لیتر خواهد بود.

دولت مالزی از ماه دسامبر سال گذشته با حذف یارانه سوخت در این کشور قیمت سوخت را با توجه به بهای جهانی نفت شناور اعلام کرد. طی چند ماه گذشته اول هر ماه قیمت سوخت با توجه به بهای جهانی نفت در این کشور اعلام شده است.

در ابتدای هر ماه قیمت جدید بنزین معمولی و سوپر و گازوئیل از طرف وزارت تعاون این کشور اعلام میشود. به گفته برخی از مالکان جایگاه سوخت به علت شناور بودن قیمت سوخت در این کشور جایگاههای سوخت رسانی در نیمه شب پیش از شروع هر ماه با ازدحام رانندگان رو به رو میشود.

Check Also

نگاه مالزی به بخش فناوری در پیمان آکوس

پارس مدیا نیوز- مالزی از طریق ایجاد یک نقش در این حوزه، نقشی راهبردی در …