اجرای دستور کنترل تردد پیشرفته (TEMCO) در مالزی

پارس مدیا نیوز- نخست وزیر محی الدین یاسین گفت: علی رغم افزایش تعداد پرونده های Covid-19 ، در حال حاضر هیچ تعطیلی  در مالزی اجرا نمی شود.

وی گفت پوتراجایا فقط در مناطقی که موارد بالایی دارند ، دستور کنترل تردد پیشرفته (TEMCO) را مد نظر قرارخواهد داد

وی امروز در یک سخنرانی ملی گفت: “اگر ما (MCO) را مجدداً اجرا کنیم ، آن  منجر به تأثیرات عظیمی شود که می تواند به فروپاشی سیستم های اجتماعی و اقتصادی ما شود.”

“از طریق TEMCO ، فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سایر مناطق تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و با روشهای های پیشگیرانه  سختگیرانه و اجرای قاطع قانون زندگی  ادامه یابد.

“من معتقدم که با آمادگی سیستم بهداشتی ما قادر خواهیم بود بدون نیاز به تعطیلی بخشهای اقتصادی مانند قبل از گسترش Covid-19 جلوگیری کنیم

محی الدین گفت پوتراجایا منافع ۱۵ میلیون طبقه کارگر مالزیایی را در نظر خواهد گرفت ، وی  افزود که این امر برای حفظ معیشت آنها و ثبات اقتصادی کشور است.

وی همچنین به نگرانی والدین درباره بچه هایشان در مدرسه پرداخت و گفت: وزارت بهداشت اوضاع مدارس را رصد می کند و برای اطمینان از اقدامات پیشگیرانه با وزارت آموزش همکاری می کند.

“در صورت لزوم ، هر تصمیمی برای تعطیلی مدارس در سراسر کشور بر اساس توصیه های وزارت بهداشت در جلسه ویژه شورای امنیت ملی (NSC) گرفته خواهد شد.”

وی همچنین گفت شورای امنیت ملی در مورد هر اقدامی برای ممنوعیت سفر بین ایالتی مجدداً تصمیم خواهد گرفت ، با این تضمین که به مردم اطلاع کافی داده می شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس در اثر چنین اقدامی درگیر نخواهد شد.

محی الدین گفت پوتراجایا همچنین در حال مطالعه پیشنهادی برای تشدید محدودیت در رویدادها و اجتماعات مربوط به جمعیت زیاد مانند کنفرانس ها و مراسم  عروسی است .

وی گفت که وزارت بهداشت ابتدا نظرات خود را در این زمینه ارائه می دهد ، از جمله در صورت لزوم پیشنهاداتی برای SOP های اضافی.

“آنچه در این زمان مورد نیاز است این است که همه ما مطابق با SOP ها و دستورالعمل های صادر شده توسط دولت عمل کنیم.

“خطوط مقدم سازمان های اجرایی برای اطمینان از انطباق قوانین  به مکان های عمومی بسیج می شوند. در صورت وجود قانون شکنان  ، مجازات بدون تمایز درجه و موقعیت اعمال خواهد شد

“به یاد داشته باشید ، ما موفق شده ایم منحنی عفونت Covid-19 را قبل از این مسطح کنیم. من با اطمینان اعتقاد دارم که می توانیم دوباره آن را مسطح کنیم. “

Check Also

نگاه مالزی به بخش فناوری در پیمان آکوس

پارس مدیا نیوز- مالزی از طریق ایجاد یک نقش در این حوزه، نقشی راهبردی در …