مالزی، ترکیه، اندونزی و ایران؛ کدامیک بیشترین بیکار را دارند؟

پارس مدیا نیوز- بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار که در گزارش‌های مرکز آمار نیز دیده می‌شود، نسبت اشتغال یا تعداد شاغلان در ایران رقمی در حدود ۳۸ درصد تخمین زده می‌شود که در مقایسه با کشورهای منطقه و آسیا آمار پایین‌تری را نشان می‌دهد.

این عدد در ترکیه نزدیک به ۴۳ درصد، در مالزی نزدیک به ۶۲ درصد و در اندونزی نزدیک به ۶۴ درصد تخمین زده می‌شود.

نرخ مشارکت اقتصادی نیز که نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد در ایران نسبت به دیگر کشورها عدد پایین‌تری را نشان می‌دهد. این عدد در شاخص اقتصاد ایران حدود ۴۴ درصد است و این در حالی است که در اندونزی این عدد در مرز ۶۸ درصد قرار دارد. در مالزی نیز به حدود ۷۰ درصد نزدیک می‌شود و در ترکیه نیز بالاتر از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود.

در میان مردان، نرخ مشارکت اقتصادی ایران بیش از ۷۰ درصد است که در نزدیکی ترکیه قرار دارد اما باز هم در مقایسه با اندونزی که عدد بیش از ۸۲ درصد را نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی دارد.

در میان زنان اما شرایط ایران دشوارتر است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادی ایران تنها ۱۷.۵ درصد اعلام شده که در مقایسه با اندونزی با بیش از ۵۳ درصد و مالزی با عدد ۵۵ درصد فاصله‌ای جدی دارد. نرخ مشارکت زنان ترکیه در اقتصاد نیز بیش از ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود.

در گروه سنی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز شرایط ایران چندان قابل اتکا نیست. در نرخ مشارکت کلی، ایران عدد ۲۷ درصد را به ثبت رسانده و این در حالی است که اندونزی مشارکت بالاتر از ۴۷ و ترکیه و مالزی عدد مشارکت بیش از ۴۰ درصد داشته‌اند.

در گروه جوانان مرد در گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۴ سال نیز ایران مشارکت حدود ۴۲ درصد دارد و این در حالی است که این عدد در ترکیه و اندونزی بالاتر از ۵۵ درصد و در مالزی بالاتر از ۵۰ درصد بوده است. در گروه زنان جوان نیز مشارکت ایران تنها حدود ۱۲ درصد است که در مقایسه با اندونزی با بیش از ۳۸، مالزی با بیش از ۳۵ و ترکیه با بیش از ۳۰ درصد یک عقب ماندگی دیگر در حوزه اشتغال را نشان می‌دهد.

Check Also

پلیس مالزی از روی هزار دستگاه استخراج بیت کوین با غلتک رد شد

پارس مدیا نیوز- پلیس مالزی پس از کشف ۱۰۶۹ دستگاه استخراج بیت کوین با غلتک …