پلیس شرایط سفرهای بین ایالتی را سخت تر می کند

پارس مدیا نیوز- با افزایش پرونده های Covid-19 و اتهام سواستفاده از اجازه پلیس برای سفر بین ایالتی ، پلیس شرایط اجازه سفر بین ایالتی را سخت تر میکند .


بر اساس تصمیم اخیر شورای امنیت ملی (NSC) مالزی از تاریخ ۱۹ اوریل اجازه سفر بین ایالتی تنها برای کسانی که قصد دارند والدین یا افراد وابسته به خود را برای قرارهای واکسیناسیون تحت مرحله دوم برنامه ملی ایمن سازی بیاورند فقط صادر خواهد شد .

Check Also

«پوترا»؛ مسجدی با معماری ایرانی-اسلامی در میانه آب

پارس مدیا نیوز-  مساجد از زمان شکل‌گیری همواره به عنوان پایگاه‌های مهم و اثرگذار در …