مورچه سرطان را بو می کشد

پارس مدیا نیوز- تحقیقات گروهی از دانشگاه سوربن حکایت از نتایجی امیدوارکننده‌ در تشخیص بیماری‌ها توسط این حشرات دارد. مجله تخصصی «آی‌‌ساینس» در این‌باره می‌نویسد: «مورچه‌ها ظاهرا نه فقط می‌توانند سلول‌های سرطانی را براساس بوی آنها تشخیص دهند که حتی قادرند انواع سرطان را هم از یکدیگر تمیز دهند.» جای تعجب نیست که مورچه‌ها در تشخیص رایحه‌های متفاوت استادند.

برای پی بردن به این نکته که این اندام‌های حساس حسی در مورچه‌ها تا چه حد می‌توانند برای تشخیص سرطان مناسب باشند و اینکه آیا می‌توان مورچه‌ها را به همکاری تشویق کرد یا نه، گروه تحقیقاتی پیکره نمونه‌های متفاوتی شامل سلول‌های سرطانی و سلول‌های سالم تهیه کرد. سپس به حشرات آموزش داده شد تا با کمک محلول قندی به مقصد سلول‌های سرطانی بشتابند. در نهایت آنها در تشخیص انواع سرطان موفق بودند.

منبع: همشهری

Check Also

وزیر خارجه استرالیا کشورش را بخشی از آسیا دانست

🔴پارس مدیا نیوز-وزیر امور خارجه استرالیا که در مالزی به دنیا آمده، در سفر به …