پديده كراش ‏Crush در رسانه هاي اجتماعي

‏پارس مدیا نیوز- از ديدگاه روانشناسي، كراش هنگامي است كه فرد، از هر سني، آرمان ها و ارزش هايش را بر فرد ديگري فرافكني مي كند؛ بر فردي كه باور دارد از ويژگي هاي خاصی برخوردار، و همان كسي است كه مي خواهد با او پيوند برقرار كند.

 


– شيفتگي پنهاني نسبت به شخص آرمانی.
– ميل شديد و احساس شعله ور نسبت به بودن با فردي كه خاص و بسيار جذاب.
– خاطرخواهی رویاپردازانه، احساسات ديوانه وار همراه با خجلت؛ شرم از آشكار كردن آن. به گونه نابخردانه اي عاشق و شيفته كسي شدن.
– درگيري عاطفي با كسي كه شانس و اميد چنداني براي برقراري رابطه با او نيست.
– و نزد عده ای، كراش نام موجهي براي شهوت است.

تعريف كراش: از ديدگاه روانشناسي، كراش هنگامي است كه فرد، از هر سني، آرمان ها و ارزش هايش را بر فرد ديگري فرافكني مي كند؛ بر فردي كه باور دارد از ويژگي هاي خاصی برخوردار، و همان كسي است كه مي خواهد با او پيوند برقرار كند. از اين رو، فرد احساسات مثبت و رويايي را بر تصوری که از ديگري برساخته است، بار مي كند که آميزه اي از آرمانگرايي و شيفتگي است. کراش مرحله ای از رشد اجتماعی است که با خیالپردازی نسبت به خود (بحران هویت) و دیگری آغاز می شود؛ دیگری می تواند یک فرد واقعی یا یک شخصیت رسانه ای باشد (سلبریتي). در این حالت، فرد آرمان های خود را بر او فرافکنی می کند؛ وی را ستایش و درباره اش خیال پردازی می کند؛ بی آنکه هیچ گونه ارتباط میان فردی تحقق پذیرفته باشد. كراش پديده تازه اي نيست و شرق و غرب نمی شناسد؛ امري نرمال، و تجربه سالم انسان است. با این همه، اصل كراش يك چيز است، و شيوه ارتباطي ابراز آن چيز ديگر؛ و اين شيوه ارتباطي آن است كه مورد نقد قرار دارد. سه ویژگی آن، غیرواقعی، کوتاه مدت، و پرقدرت بودن (شتاب) آن است. عمر كراش تا حدود چهار ماه است، و اگر احساسات بيش از آن ادامه يابد، آنگاه مي توان از درگيري عشقي سخن گفت؛ و اگر بيش از دوسال ادامه پیدا کند، نوعي از وسواس فكري تلقي مي شود.
دو نوع کراش مفهوم سازی شده است؛ یکی کراش هویتی (ستایش دیگری و الگو قراردادن وی) و کراش عشقی (وقتی کسی را بی نهایت جذاب یافته، و به هیجان بیآییم).
به عنوان نمونه ای از کراش ها در دنیای بدون رسانه، ماجرای کراش ذلیخا بر یوسف است. در روابط فامیلی نیز دختر عمو- پسرعموها ممکن است روی هم کراش بزنند. یا در زندگی روزمره نیز، دختر و پسر همسایه نیز ممکن است دلباخته دیگری شود و این غیرعادی نیست. در محیط دانشگاه نیز ممکن است میان دانشجو و استاد، یا دانشجویی با دانشجوی دیگر چنین رابطه هیجانی یک طرفه .پدید آید، و نمونهمهایی هم داشتیم که برخی از آنها به ازدواج ختم شده است از نظر مطالعاتي، پديده كراش در سطح کانال های کراش یاب، هم واجد جنبه روان شناختي است، زیرا فرد را با تمام نيازها و هیجاناتش درگیر می کند؛ هم حایز اهمیت برای مطالعه در حوزه ارتباط رسانه اي است، زيرا شبکه های پیام رسان را واسط ابراز قرار مي دهد، و نیز به ويژه در جامعه ما، .واجد جنبه هاي فرهنگي است و با ملاحظات مذهبي سروکار دارد.
پدیده کراش از منظر روان شناسی رسانه در حوزه مطالعات روان شناسي رسانه، اصطلاحي است به نام مخاطب اجتماعي؛ که در سطح شبکه های پیام رسان، کاربر اجتماعی گفته می شود. اصطلاح مخاطب در رسانه های سنتی، به کاربر در رسانه های نوین تغییر ماهیت داده است. براي مخاطب و کاربر اجتماعي، رسانه ها (چه سنتي يا نوين) ادامه دهنده همان زندگي اجتماعي است كه حتا پيش از پيدايش رسانه ها هم مطرح بوده است. برای مثال، مردم در گذشته برای دیدن تأتر یا مبارزه ورزشی به محل های مناسب آن می رفتند، و اکنون از طریق رسانه ها آن را دنبال می کنند. كراش از جمله پدیده های پیش رسانه ای است که امروز بر سطح رسانه ها آمده است. هواداری شخصیت رسانه ای در قالب صمیمیت از راه دور و برقراری رابطه اجتماعی-گونه نمونه ای از آن است. در رسانه هاي سنتي مانند فيلم، راديو، و تلويزيون، صميميت یکطرفه ميان مخاطب و شخصيت رسانه اي )مانند گوینده، مجری برنامه، بازیگر، و … كه شخصيت آنها اغلب با شخصيت واقعي شان، ممکن است فاصله داشته باشد( شكل مي گيرد؛ و مايل است در صورت امکان رابطه اجتماعي-گونه خود را به سطح جامعه و رابطه واقعي بكشاند. اما كراش در دنياي امروز، گونه عکس پیدا کرده است؛ بدین معنی که، فرد شیفته کسی می شود که وی را در دنیای واقعی )مانند دانشگاه( م قات کرده است ، اما به خاطر شرم در آشکار كردن علاقه، یا فقدان مهارت های ارتباطی، و سایر معذوریت ها، برای برقرار رابطه از شبکه های پیام رسان استفاده می کند. بنابراین، كراش در دنیای رسانه های اجتماعی محصول يك رابطه اجتماعي واقعی است، نه برونداد رسانه اي! علت آنکه کراش و رفتار رسانه ای آن از نظر فرهنگی نکوهیده می شود، یکی به خاطر شیوه نامتعارف ابراز، و دیگری به خاطر ریسک بالادر انتخاب اشتباه از روی نشانه های ظاهری کم اعتبار است.

Check Also

از لباس های هوشمند تا ساخت انسان فرامرزی

پارس مدیا نیوز- تکنولوژی به همه جا نفوذ کرده و اکنون تمام صنعت مد و …