Daily Archives: 3 اکتبر, 2020

توصیه وزارت بهداشت : رویدادها و اجتماعات بزرگ را به تعویق بیندازید

پارس مدیا نیوز- وزارت بهداشت توصیه کرده است که به دنبال افزایش موارد مثبت COVID-19 ، همه رویدادهای بزرگ و اجتماعات گسترده به تعویق بیفتد. دکتر نور هشام عبدالله  مدیر کل بهداشت در ادامه این کنفرانس خبری اعلام کرد که باید از تجمع های گسترده برای شکستن زنجیره عفونت ویروس …

Read More »